Mã Code: 65456

Trắc nghiệm miễn phí tại:

Trên đây là bài kiểm tra trắc nghiệm IQ online miễn phí của Test Nhanh 3S. Cảm ơn các bạn đã ghé qua!

Kiểm tra IQ hiện đại ở Hoa Kỳ xuất phát từ công trình của nhà tâm lý học Henry Herbert Goddard . Goddard đã giúp dịch một bài kiểm tra trí thông minh do nhà tâm lý học người Pháp Alfred Binet phát triển sang tiếng Anh.

Bài kiểm tra này đã được Binet sử dụng để đánh giá các chức năng trí tuệ cơ bản ở trẻ em đi học và hỗ trợ chẩn đoán sức khỏe tâm thần. Các bài kiểm tra IQ đã phát triển đáng kể kể từ đó. Ngày nay, có hơn một chục bài kiểm tra khác nhau được sử dụng để đo lường trí thông minh.