Mã: 9999

Trên đây là bài kiểm tra trắc nghiệm IQ online miễn phí của Test Nhanh 3S. Cảm ơn các bạn đã ghé qua!

Các bài kiểm tra IQ được xây dựng trên cơ sở những Bài đánh giá IQ Quốc tế mang độ chuẩn xác và uy tín cao. Bài kiểm tra IQ có 26 câu hỏi và được thực hiện trong 24 phút. Đó là 1 bí quyết thấp để xác định chỉ số IQ của 1 người trong khoảng 77-142 SD 15 (tương đương mang 95% dân số). 

Bài kiểm tra IQ bằng Tiếng Việt với 100% nội dung bằng hình ảnh, mục tiêu bảo đảm sự công bằng về tri thức và văn hóa giữa các vùng miền. Có thể hiểu nôm na là 1 người ko cần đi học, không biết chữ cũng với thể làm cho bài đánh giá IQ.

Trắc nghiệm miễn phí tại: