Trắc Nghiệm Tính Cách và Hướng Nghiệp Holland Online

Lưu ý:

  • Làm hết cả 6 phần tượng trung cho 6 nhóm tính cách
  • Có tư vấn hướng nghiệp và giải thích sau khi hoàn thành
  • Trả lời thành thật với tính cách của mình
  • Không bấm F5 hay tải lại trang trong quá trình làm bài
  • Chọn các câu hỏi phù hợp (có thể chọn một hoặc nhiều câu)

=> Kết quả: Điểm số phần nào cao nhất bạn thuộc nhóm tính cách và nghề nghiệp đó

Phần 1

Tôi là người…

 
 
 
 
 
 

Tôi có thể…

 
 
 
 
 
 

Tôi thích…