Kiểm Tra Test Sinh Trắc Vân Tay Online Miễn Phí

Sau đây là bài test kiểm tra sinh trắc học vân tay Online miễn phí 2021 của Test Nhanh 3S.

Có 3 chủng vân tay chính

 3 chủng vân tay chính
3 loại vân tay chính
  • Vân núi (Arch) các đường vân xếp chồng lên nhau từng lớp, gồm 0 tâm và 0 giao điểm.
  • Vân móc (Loop) các đường vân có dạng hình móc, gồm 1 tâm và 1 giao điểm
  • Vân xoắn (Whorl) các đường vân có dạng các vòng tròn hoặc xoáy, gồm từ 1 tâm và 2 giao điểm trở lên

Tâm và giao điểm

Các kiểu giao điểm và tâm của vân tay
Các kiểu giao điểm và tâm của vân tay
  • Tâm là điểm chính giữa của vòng xoáy đối với vân xoắn, là đỉnh của vòng móc đối với vân móc
  • Giao điểm (còn gọi là tam giác điểm hay delta) là giao điểm của ba đường vân tạo nên một tam giác điểm.

Hệ thống nhận dạng sinh trắc học vân tay tự động là một giải pháp sinh trắc học hoàn chỉnh bao gồm tất cả các thuật toán và phần mềm cần thiết để triển khai các dự án sinh trắc học đa quy mô lớn sử dụng sinh trắc học dấu vân tay, khuôn mặt, mống mắt và / hoặc palmprint. Hệ thống sinh trắc học chìa khóa trao tay đã sẵn sàng để sử dụng hoặc nó có thể được tùy chỉnh để giải quyết các nhu cầu kinh doanh cụ thể. Các khả năng bao gồm quản lý danh tính, sao chép, phân xử và một trình chỉnh sửa dấu vân tay tiềm ẩn trong số các tính năng khác. Giải pháp được thiết kế cho ID quốc gia, đăng ký cử tri với sao chép hồ sơ, cấp hộ chiếu, kiểm soát biên giới, điều tra pháp y / tội phạm, dịch vụ điện tử của chính phủ, dịch vụ xã hội, hệ thống ngân hàng, chăm sóc sức khỏe và các ứng dụng dân sự và tư nhân khác. MegaMatcher ABIS dựa trên công nghệ MegaMatcher được phát triển từ năm 2005 và bao gồm các thuật toán được xếp hạng hàng đầu trong NIST MINEX, PFT, Đánh giá FRVT và IREX. MegaMatcher đã được sử dụng trong nhiều dự án quy mô lớn và quốc gia. Để biết thêm thông tin vui lòng xem lại nghiên cứu điển hình .

Đối với các dự án muốn thực hiện tất cả các chức năng sinh trắc học của chúng tại chỗ, có sẵn dưới dạng phần mềm sẵn sàng sử dụng chạy trên phần cứng thông thường và có thể được sử dụng cùng với các tính năng đám mây khi cần.