Trắc Nghiệm D.I.S.C Online

Bạn là người như thế nào? Chọn đáp án đúng nhất:

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

.

 
 
 
 

Bạn có phải người hòa đồng không?

 
 
 
 
 

Bạn có phải người cẩn thận không?

 
 
 
 
 

Bạn có giỏi thuyết phục người khác không?

 
 
 
 
 

Bạn có thường hay bắt chuyện với người lạ trong một bữa tiệc?

 
 
 
 

Bạn có thường hay nói ra câu chuyện của  mình với người khác không?

 
 
 
 

Có phải bạn là một người cầu toàn?

 
 

Bạn có giỏi kiềm chế sự nóng giận không?

 
 
 
 
 

Bạn có sẵn sàng làm những điều mới bất chấp rủi ro không?

 
 

Bạn có dễ xúc động không?

 
 
 
 
 

Bạn có dễ cảm thông cho lỗi lầm của người khác?

 
 

ĐÃ HOÀN THÀNH BÀI TEST DISC !!!

 
 

Question 1 of 35