Giới thiệu

Chúng tôi là ai?

Test Nhanh 3S là một dự án mới về trí tuệ của Rhum Saint Aubin. Tại đây chúng tôi chia sẻ các tin tức và tài liệu về các nghiên cứu cũng như các blog về trí tuệ IQ, EQ hay MBTI. Cung cấp các bài kiểm tra trắc nghiệm để đánh giá hoàn toàn miễn phí.

Tổ chức Test nhanh 3S cung cấp gì?

Chúng tôi cung cấp các bài kiểm tra test miễn phí như:

Test IQ

Test EQ

Test DISC

Kiểm tra Sinh Trắc Vân Tay

Chúng tôi dựa vào đâu để cung cấp những thông tin này?

Chúng tôi là những chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu trí tuệ và não bộ con người. Với 8 năm kinh nghiệm nghiên cứu về các chỉ số IQ. Bên cạnh đó chúng tôi sử dụng rất nhiều tài liệu tham khảo để nâng cao chất lượng thông tin trên website này.

Cảm ơn các bạn đã ghé qua!