Đáp án Test IQ Câu 1

=> Đáp án B

Giải thích: Theo quy luật thì 9 hình bên trên sẽ tạo ra 1 hình to và cân đối

75 bình luận về “Đáp án Test IQ Câu 1”

Viết một bình luận