Đáp án Test IQ Câu 2

=> Đáp án C

Giải thích: Theo quy luật thì hình ở cột thứ 1 kết hợp với hình ở cột thứ 2 tạo nên hình thứ 3.

6 bình luận về “Đáp án Test IQ Câu 2”

Viết một bình luận