Đáp án Test IQ Câu 4

=> Đáp án F

Giải thích: Ô hình thứ 1 được tô thêm 1 cánh hoa sang bên phải trở thành ô hình thứ 2. Ô hình thứ 2 tô thêm 1 cánh hoa bên phải trở thành ô hình thứ 3.

3 bình luận về “Đáp án Test IQ Câu 4”

Viết một bình luận