Trắc Nghiệm Nghề Nghiệp Holland – John Holland Test Code

Trắc nghiệm nghề nghiệp Holland sẽ cho bạn biết công việc nào sẽ phù hợp với sở thích, tài năng và năng khiếu của bạn. Nhận điểm cho 6 lĩnh vực công việc chính để định hướng cho việc lập kế hoạch nghề nghiệp của bạn.

John L.Holland (1919 – 2008) là tiến sỹ tâm lý học người Mỹ

Xem thêm các bài test khác:

Mỗi câu hỏi là cơ hội để bạn mô tả những việc bạn là một người có thể làm, có thể muốn làm hoặc hành động phù hợp nhất với bạn. Khi bạn đã chọn tất cả các lựa chọn mô tả bạn, hãy nhấp vào “gửi” để nhận kết quả bài kiểm tra trắc nghiệm John Holland Test Code của bạn và xác định (các) con đường sự nghiệp phù hợp nhất với bạn.

Để làm bài kiểm tra trắc nghiệm Holland, hãy đánh dấu sự quan tâm của bạn đối với từng hoạt động được hiển thị. Đừng lo lắng về việc bạn có các kỹ năng hoặc đào tạo để thực hiện một hoạt động hay không, hoặc bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Đơn giản chỉ cần nghĩ xem bạn có thích làm việc đó hay không.

Lưu ý: Bài kiểm tra này chỉ được cung cấp cho mục đích giáo dục và giải trí. Nó không nên được sử dụng như một lời khuyên tâm lý dưới bất kỳ hình thức nào và không có bất kỳ đảm bảo nào về độ chính xác hoặc tính phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Ngoài ra, câu trả lời của bạn có thể được ghi lại và sử dụng ẩn danh để nghiên cứu hoặc phân phối theo cách khác.

Holland test question